Menneet näyttelyt

30.8.2022 – 13.9.2022

Erkko Badermann

PHOTOS OF BIRDS

Tervetuloa kansainvälisesti palkitun luontovalokuvaaja Erkko Badermannin luontokuvanäyttelyyn.

Teoskokonaisuuden muodostavat tarkat ja yksityiskohtaiset lähikuvat kaakkureista, kuikista ja maakotkista. Kuvissa korostuu näiden Suomen luonnossa elävien, vaikeasti lähestyttävien lintujen ilmeikkyys, herkkyys, huolenpito ja kovuus. Teosten korkea laatu ja niiden syvyys vie katsojansa mukaan kuvaajan kanssa kuvaustilanteisiin ja hetkiin luonnossa.

31.3.2022 – 8.5.2022

Maarika Maury

HEIJASTUKSIA

Heijastuksia näyttely tuo taulusarjan erilaisista elämän väreistä. Maarika Mauryn värikylläinen taidenäyttelyn Heijastuksia teokset ovat nimensä mukaisesti heijastuksia elämästä: menneestä ja tulevasta, unelmista, luonnon ihmeistä ja sisäisistä tunnemaailmasta. Näyttelyn taulut ovat vahvavärisiä, monikerroksisia ja niistä löytyy alati uusia sävyjä, yksityiskohtia ja näkökulmia.  

Abstraktit teokset herättelevät yhteyksiä katsojan omiin oivalluksiin. Joskus taulussa näkyy abstraktin kuvannan sisällä myös hahmoja tai kuvia. 

“En halua selittää teoksia puhki, vaan jokainen voi nähdä ne sellaisena kuin ne häntä puhuttelevat. Jotkut näkevät selvän luontoyhteyden, toiset aivan muuta. Värit ja muodot herättävät ajatuksia ja vuoropuhelua katsojan oman tunteiden kanssa”

17.2.2022-27.3.2022

Sari Moilala
HETKEKSI HILJENE MAA 

AVAJAISET 17.2.2022 klo 18-20

Sari Moilalan mystiset ja henkisetkin taulut rakentuvat kerroksittain ja ovat energisiä ja lämpimiä värikompositioita käyttäen. Moilala pyrkii luomaan liikettä, joka on katsojalle melkein konkreettinen. Väri on tärkeässä asemassa ja antaa merkityksen tunteille. Viiva luo perustan ja antaa suunnan maalaukselle sekä tuo liikkeen. 

Sari Moilala: ”Hetkeksi hiljene maa -näyttelyn työt ovat syntyneet tarpeesta kohdata luonto ja kokea ympäröivä maisema läsnäolon ja hetkessä olemisen kautta Havainnoin ympäristöä kokemisen ja aistien mukaan, tiedostaen ympärillä tapahtuvan jatkuvan liikkeen. En tee luonnoksia tai ota kuvia, tallennan kokemani muistiin. Näistä mieleen tallennetuista muistoista syntyvät maalaukset.

Haluan hengittää ja annan maalauskankaan hengittää. Olen  töitä tehdessäni hiljentynyt ja jokaista väriä sekä viivaa on mietitty pitkään. Kaikki työt ovat yhteydessä toisiinsa ja niitä on maalattu yhtä aikaa. 

22.2.-16.3.2022

Maarika Maury
HOLY ELEPHANT

”Hei siellähän on norsu näyttely” lapsi huudahtaa katsoessaan taulua siitäkin huolimatta, että norsu ei ollut taiteilijan mallina. Abstraktit teokset herättelevät katsojan omia oivalluksia. Näyttelyn taulut ovat voimakkaan värisiä, monikerroksisia ja niistä löytyy alati uusia sävyjä ja näkökulmia. Monissa taulussa näkyy abstraktin teoksen sisällä myös hahmoja ja kuvia.
 

Maarika Maury:
”Joskus maalasin sitä mitä näin, nykyään aloitan uteliaalla mielellä ja annan taulun tuoda itsensä esille. Joskus teos antaa norsun, koiran tai kaniinin. Toisinaan vain värien loistoa. On luotettava prosessiin ja luovuuden voimaan kullakin hetkellä. Emme me aina myöskään näe taulussa samaa asiaa tai tunnelmaa, vain teos on myös aina katsojansa näköinen ja heijastaa katsojan omia elämän värejä.

Koen, että taide on alusta monille elämän oivalluksille. Voin minä elämäänikin suunnitella ja nähdä sen taiteilijan tavoin etukäteen ja maalata sen halutunlaiseksi. Toisaalta emme me aina elämääkään voi hallita ja puhki suunnitella. Mutta jos luotan, että vaikka se ei olisikaan se, mitä olin alunperin ajatellut sen olevan, voi se olla silti riemukasta ja merkityksellistä.”

11.11.2021-12.12.2021

Ari Kovero
YKSEYDEN YHTÄLÖT

AVAJAISET 11.11.2021 klo 18-20

Näyttelyssä Ykseyden Yhtälöt keskitytään etsimään tuota Ykseyttä, sitä joka samalla luo Yhteyttä. Ensi näkemältä voisi luulla, että näyttely on kaikkea muuta; värien ja merkkien ja symboleiden sekamelskaa, jossa ei puuta näe metsältä eikä metsää puilta. Kysymys on kuitenkin eräänlaisista yhtälöistä, jossa olen ikään kuin kuvakirjoituksen kautta yrittänyt ratkaista olemisen suuria ongelmia, tai siis pikemminkin siis sitä yhtä ainoaa: Miten olla Yksi. Ja Yksi Yhteydessä Muihin.

Tervetuloa Kissgalleryyn!

Kissgallery taidegalleria

Yhteystiedot

Gallerian kuraattori
Juha Valkamo
+358 400 70 3663
juha.valkamo@gmail.com

Sijainti

Kissgallery taidegalleria
Kristianinkatu 15
00170 Helsinki